OPEN DOORS

Wanneer: 2020 - 2022
Waar: Praputnjak (HR), Hopovo (RS) Zapyskis (LI) en Feanwaldsterwal (NL)

OPEN DOORS, een project waarbij verhalen, tradities en lokale geschiedenissen van een aantal kleine Europese gemeenschappen worden onderzocht, verteld en gedeeld, zowel binnen de gemeenschap als met een groot publiek. Door verschillende Europese dorpsgemeenschappen door een gelijke bril te bekijken en door persoonlijke verhalen in een universele context te tonen, willen we met OPEN DOORS laten zien en horen hoezeer we van elkaar verschillen en tegelijkertijd elkaars gelijken zijn, tegelijkertijd willen we mensen laten nadenken over de wijze waarop we met elkaar samenleven, laten zien hoe mensen op verschillende plekken in Europa zich binden aan een plek en haar omgeving en wat ze daarvoor doen en laten. OPEN DOORS speelt zich af in Feanwaldsterwal (NL), Praputnjak (HR), Hopovo (RS) en Zapyskis (LI)

OPEN DOORS

When: 2020 - 2022
Where: Praputnjak (HR), Hopovo (RS), Zapyskis (LI) and Feanwaldsterwal (NL)

OPEN DOORS is a project in which stories, traditions and local histories are looked into, told and shared, within the local community and with an international audience.
By zooming on different European village communities, and by sharing personal stories in a universal context, OPEN DOORS wants to show and let you hear how different and at the same time similar we are. At the same time we want people to think about how we are living together, show how people, on different locations in Europe, are binding to the place they live and what they have to do for that. OPEN DOORS takes place in Feanwaldsterwal (NL). Praputnjak (HR), Hopovo (RS) and Zapyskis (LI)