Over ons / About us

Bewegend Beeld

Stichting Bewegend Beeld stelt zich ten doel projecten te initiëren en uit te voeren waarin:

  • Er een relatie is tussen beeldende kunst en podiumkunsten
  • Er een samenwerking is tussen professionele kunstenaars en (nog) niet professionele kunstenaars
  • Een maatschappelijk vraagstuk het uitgangspunt is

Missie

stichting Bewegend Beeld wil met haar projecten op artistieke wijze een bijdrage leveren aan de beeldvorming ten opzichte van maatschappelijk relevante vraagstukken.

Visie

In stichting Bewegend Beeld brengt fotograaf, theatermaker en –docent Guido Bosua drie werkvelden bijeen; het werken met een mix van amateurs en professionals, het initiëren en organiseren van artistieke projecten rondom maatschappelijke thema’s en het verbinden van beeldende kunsten en podiumkunsten.

Met de projecten die stichting Bewegend Beeld initieert en uitvoert, wil de stichting zowel de toeschouwer als deelnemer in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in emotionele zin in beweging krijgen: ontroering, verwondering, verbazing of verbijstering, emoties die er voor kunnen zorgen dat je als toeschouwer (of deelnemer) anders gaat kijken naar zaken die als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Bestuur

Julia Terlunen – voorzitter
Vacature – secretaris
Nathalie van der Hak- penningmeester

Het bestuur van stichting Bewegend Beeld werkt op vrijwillige basis en wordt niet betaald voor haar diensten.

stichting Bewegend Beeld heeft een ANBI status

RSIN: 859205125

KvK-nummer: 72703598

Bankrekening: NL29 TRIO 0379 5486 82
Ten name van: stg Bewegend Beeld, Rotterdam
BIC: TRIONL2U

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020

jaarverslag 2021

jaarverslag  2022

beleidsplan 2022 – 2025

Moving Image

Moving Image initiates and caries out projects in which:

  • There is a relation between fine arts and performing arts
  • There is a cooperation between professional artists and non- (or not yet-) professionals
  • A social issue is adressed

Mission

By its projects, Moving Image wants to deliver an artistic contribution to the imaging of social issues.

Vision

Within Moving Image, photographer, theatermaker and -teacher Guido Bosua combines three fields of interest; working with a mixture of amateur and professional artists, initiating and carrying out artistic projects around social issues, connecting fine arts and performing arts.

With its projects, Moving Image wants to move both performers and the audience. Moth them both physically and emotionally: being moved, touched, wondered, surprised, stunned. Emotions which can change perceptions, change opinions and can change your point of view on issues that are taken for granted.

Board

Julia Terlunen – chairman
vancancy – secretary
Nathalie van der Hak – treasurer

The boardmembers are not being paid for their work for Bewegend Beeld.

RSIN nr: 859205125

KvK-number: 72703598
Bank account: NL29 TRIO 0379 5486 82
Account name: stg Bewegend Beeld, Rotterdam
BIC: TRIONL2U