CHOREOCHROMA

Wanneer: AUG 2021 - NOV 2022
Waar: Novi Sad (RS), Luxemburg, Esch (L) and Rotterdam (NL)
Wie: Pavle Beljanski Memorial Collection, Lucoda, Chantal Maquet and Guido Bosua

CHOREOCHROMA is een synergie van verschillende kunstvormen – dans, video, schilderkunst, fotografie – geinspireerd door cultureel erfgoed, binnen de muren van een museum. Het is een onderzoek van alle creatieve en expressieve mogelijkheden binnen deze samenwerking. Een belangrijk onderdeel is van het project is het educatieve deel, waarin jonge amateurdansers betrokken zijn bij alle stadia van het creatieve proces.

CHOREOCHROMA

When: AUG 2021 - NOV 2022
Where: Novi Sad (RS), Luxemburg, Esch (L) and Rotterdam (NL)
Who: Pavle Beljanski Memorial Collection, Lucoda, Chantal Maquet and Guido Bosua

CHOREOCHROMA is a synergy composed of different art forms – dance, video, painting, photography – inspired by cultural heritage, within a framework of a museum. It is as an exploration of all the creative and expressive possibilities of this union. An import part in the project is the educational aspect that involves young dancers in the all stages of the creative process.